คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

วธ.มอบรางวัลประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม 4 ตัว

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีประกาศผล มอบรางวัล และแถลงข่าวเปิดตัว "ตัวการ์ตูนคุณธรรมทั้ง 4 ตัว"ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนส่งเสริมให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร มีคุณธรรมในการดำเนินชีวิตค่ะกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการขับเคลื่อน คุณธรรม ใครทำ"เราทำ" ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 และมีการจัดประกวดการ์ตูนคุณธรรมทั้ง 4 ประการ เพื่อให้ตัวการ์ตูนที่ได้รับคัดเลือกเป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารคุณธรรมให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนทุกคนได้ง่ายขึ้น ซึ่งงานประกาศผลมอบรางวัลครั้งนี้ประธานในพิธีคือ "ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร "ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ต้องบอกว่ามีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากว่า 232 ผลงาน แต่ละผลงานสวยงามและสร้างสรรค์มาก แต่สุดท้ายก็คัดเลือกจนได้ผู้ชนะ คือ "คุณฐิตาภา สายัณห์" เจ้าของผลงานที่มีชื่อว่า"ต้นไม้แห่งชีวิต" สำหรับมาสคอตทั้งหมดจะนำไปทำการ์ตูนอนิเมชั่นหรือของที่ระลึกและนำมาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ตามปฏิญญาของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะซึ่งตัวมาสคอตทั้ง 4 ตัว คุณฐิตาภาบอกว่า มีแรงบันดาลใจมาจากการเห็นคุณยายรดน้ำต้นไม้ จึงนำคุณธรรมมาเปรียบกับส่วนประกอบของต้นไม้และออกแบบมาสคอตมาทั้งหมด 4 ตัว คือ ตัวที่1 เมล็ดพันธุ์ หมายถึง ความพอเพียง เหมือนการปลูกฝังให้รู้จักพอเพียงตั้งแต่เล็กๆ ตัวที่ 2 ราก หมายถึง วินัย เป็นการฝึกฝนอดทนต่อสิ่งต่างๆให้มีรากฐานชีวิตที่ดี ตัวที่ 3 ลำต้น หมายถึง สุจริต เป็นการตั้งตัวได้อย่างมั่นคงเข้มแข็งในความสุจริตของตนเอง และตัวที่ 4 ใบ หมายถึง จิตอาสา เป็นการทำความดีจนทำให้รู้สึกสวยงามมีคุณค่าเปรียบเสมือนใบไม้สีสวยที่ทำประโยชน์ได้สารพัดค่ะการมีคุณธรรมนั้นคือสิ่งสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีไม่ใช่แค่คิดเท่านั้นแต่ควรที่จะลงมือทำด้วยค่ะ มาสคอตทั้ง 4 ตัวถือว่ามีความหมายและน่ารักมากๆ อย่างไรก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยค่ะ
image beaconimage beaconimage beacon