คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรถนนติวานนท์

วอนนายจ้างไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. วอนสถานประกอบกิจการ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV)อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. นายสุเมธ มโหสถ บอกว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวีในสถานประกอบกิจการ ได้ปัญหาที่ประสบคือลูกจ้างมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ลูกจ้างที่ติดเชื้อเอชไอวีถูกรังเกียจและไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง กสร.จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทำความเข้าใจกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยนายจ้างควรส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับลูกจ้างทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการแพร่กระจายของเชื้อเอชไอวี ตามหลักวิทยาศาสตร์และระบายวิทยา

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon