คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"วัดปทุมวนาราม" ปรับภูมิทัศน์ผุด "ดอนโดพระ"

ความแออัดของเมืองไม่เพียงทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเท่านั้น และวิถีของพระสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วนเช่นกัน อย่างที่วัดปทุมวนาราม วัดที่ถูกขนาบข้างด้วย 2 ห้างสรรพสินห้างใหญ่ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้แล้ว ต้องสร้างคอนโดพระ ขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของภิกษุ สามเฌร ติดตามกับตุณ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยความแออัดของเมืองไม่เพียงทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปเท่านั้น และวิถีของพระสงฆ์ก็เปลี่ยนแปลงไปด้วนเช่นกัน อย่างที่วัดปทุมวนาราม วัดที่ถูกขนาบข้างด้วย 2 ห้างสรรพสินห้างใหญ่ ไม่สามารถขยายพื้นที่เพิ่มได้แล้ว ต้องสร้างคอนโดพระ ขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของภิกษุ สามเฌร ติดตามกับตุณ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัย
image beaconimage beaconimage beacon