คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

วันแรกรับบัตรสวัสดิการฯ เขต กทม.

แจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนที่เหลือจำนวน 7 จังหวัด วันแรกคึกคัก โดยที่ ธกส.สาขาบางเขน มีประชาชนได้รับสิทธิ์1,400รายผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือธ.ก.ส. สุวิทย์ พูลศิลป์ เป็นประธานแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันแรกของผู้สิทธิ์ในเขตกทม.และอีก6จังหวัด โดยที่ธกส. สาขา บางเขน มีประชาชนได้รับสิทธิ์จำนวน 1,400 ราย ในเขตกทม.มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ของธกส.ที่ 48,000 ราย รวม 7 จังหวัด 250,000 รายทั้งนี้ปัญหาที่พบในขณะนี้ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของการรับบัตร โดย ธกส.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิทราบ พร้อมกับบางส่วนจะมีเจ้าหน้าที่นำบัตรไปมอบให้ที่บ้านโดยวงเงินในบัตรสวัสดิการของเดือนตุลาคมนี้ หากผู้มีสิทธิใช้ไม่หมด จะถูกทบวงเงินให้ไปใช้ได้ในเดือน พฤศจิกายน ส่วนเดือนต่อไปจะตัดเป็นเดือนต่อเดือน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่ระบบอาจยังไม่ครอบคลุมทั่วถึง ประชาชนที่มีสิทธิ์รับบัตรในเขตกทม.และอีก6จังหวัด สามารถทยอยมารับบัตรได้ตั้งแต่วันนี้17ตุลาคม ป็นต้นไป ณ จุดที่ได้ไปลงทะเบียนไว้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon