คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

วิ่งกับหมอ หาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม "วิ่งกับหมอRUN FOR HEALTH" เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการออกกำลังกายดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เสริมสร้างความรักสามัคคี และหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่ยังขาดแคลนโรงพยาบาลบุรีรัมย์จัดกิจกรรม "วิ่งกับหมอRUN FOR HEALTH บริเวณอาคาร ศาลา60ปีโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้ปราศจากโรคภัย ทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชน และจัดหาทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน โดยนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งออกจากจุดสตาร์ทด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในระยะทาง5กิโลเมตร และ10กิโลเมตร โดยการจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอในครั้งนี้ได้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในโรงพยาบาล รวมถึงในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป มาร่วมวิ่งกว่า1,500คนนพ.จรัญ ทองทับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวิ่งกับหมอในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการปลุกกระแสให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จะได้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของบุคลากร และประชาชนส่วนรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินที่ได้รับบริจาค ทางโรงพยาบาลก็จะนำไปเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน และเสื่อมสภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
image beaconimage beaconimage beacon