คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"วีรศักดิ์" เล็งดันผ้าไหมปักธงชัยเป็น GI โคราช

รมช.พาณิชย์ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชุมชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนGI สินค้าไทยแล้ว111 สินค้าจาก 71 จังหวัดและเตรียมดันผ้าไหมปักธงชัยขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในอนาคต เนื่องจากยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมือประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอนรมช.พาณิชย์ วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล เผยว่า ได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้กับชุมชนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนGI สินค้าไทยแล้ว111 สินค้าจาก 71 จังหวัดและเตรียมดันผ้าไหมปักธงชัยขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ในอนาคต เนื่องจากยังคงรักษาวัฒนธรรมการทอผ้าไหมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีกรรมวิธีการทอที่ซับซ้อน ต้องอาศัยช่างทอที่มีฝีมือประณีตและพิถีพิถันทุกขั้นตอน

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon