คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สลด นทท.จีนลงเล่นน้ำทะเลหน้าโรงแรมตอนค่ำ ตาย 2 เจ็บ 2 สูญหาย 1

"วีระ" นัดประชุม คกก.ทวงคืนวัตถุโบราณ 133 รายการ

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2560 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทยที่ห้องประชุมศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกตามคำสั่งของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมข้าราชการ นักวิชาการ และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ที่มีความรู้ด้านวัตถุโบราณและประวัติศาสตร์ของชาติ เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามและสำรวจวัตถุโบราณของไทยที่อยู่ในต่างประเทศ อาทิ แผ่นทับหลังเขาโล้น จ.สระแก้ว และ แผ่นทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทั้ง 2 ชิ้นนี้มีหลักฐานชัดเจน คาดว่าจะได้คืนก่อนวัตถุโบราณที่หายไป 133 รายการที่ถูกนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์และโรงเรียนในต่างประเทศที่ผ่านมารัฐบาลเคยได้รับวัตถุโบราณคืนจากสหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง ได้แก่ วัตถุโบราณบ้านเชียงฯ และ ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลโดยไม่มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยน เพราะเป็นเรื่องของความร่วมมือตามหลักสากลและความจริงใจต่อกันเพื่อให้วัตถุโบราณกลับประเทศต้นทาง อีกทั้งยังเป็นพันธสัญญาขององค์กรยูเนสโก้ ที่ประเทศเจ้าของวัตถุสามารถเรียกคืนได้หากมีหลักฐานที่แน่ชัด

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon