คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ชาวเกาะยาว ห่วงนกเงือกสูญพันธุ์ เพราะไม่มีต้นไม้ใหญ่ทำรัง

ว็อกเอาท์ ประชาพิจารณ์ "บัตรทอง"

ภาคประชาชนที่เข้าร่วม เวทีประชาพิจารณ์แก้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ด้วยการเดินออกจากที่ประชุม พร้อมเสนอให้ทบทวนการแก้กฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีการเปิดทางให้มีการร่วมจ่าย สำหรับเวทีนี้ ถือว่าเป็นเวทีประชาพิจารณ์ร่าง กฎหมายบัตรทอง ครั้งที่2 จาก 4 ครั้ง ซึ่งเวทีประชาพิจารณ์ครั้งแรกที่ จ.สงขลา ภาคประชาชนก็เดินออกจากที่ประชุมทั้งหมด เช่นเดียวกันภาคประชาชนที่เข้าร่วม เวทีประชาพิจารณ์แก้ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง ซึ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่ แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ด้วยการเดินออกจากที่ประชุม พร้อมเสนอให้ทบทวนการแก้กฎหมาย เนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการสำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีการเปิดทางให้มีการร่วมจ่าย สำหรับเวทีนี้ ถือว่าเป็นเวทีประชาพิจารณ์ร่าง กฎหมายบัตรทอง ครั้งที่2 จาก 4 ครั้ง ซึ่งเวทีประชาพิจารณ์ครั้งแรกที่ จ.สงขลา ภาคประชาชนก็เดินออกจากที่ประชุมทั้งหมด เช่นเดียวกัน

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon