คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

ศธ.ชง ปปช.ฟันบริษัทเอกชนทุจริต CCTV

รัฐมนตรีศึกษาธิการ ยอมรับมีการทุจริตในโครงการกล้องวงจรปิดในโรงเรียนชายแดนใต้ เตรียมส่งให้ ปปช.ดำเนินคดี 4 บริษัทเอกชนทำผิดเงื่อนไข TORที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลโทโกศล ประทุมชาติ เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี โครงการกล้องวงจรปิดโรงเรียนชายแดนใต้ส่อทุจริต โดยสุ่มตรวจ 5 โรงเรียน ครอบคลุ่ม 4 บริษัทคู่สัญญา ว่าทั้ง 4 บริษัท ทำผิดสัญญา TOR ข้อ 1.2.2 ที่กำหนดคุณลักษณะของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ให้สามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดชนิด IP Network Camera ได้ไม่น้อยกว่า 16 เครื่อง แต่บริษัทติดตั้งโปรแกรมที่ได้รับลิขสิทธิถูกต้อง เพื่อใช้กับเครื่อง บันทึกได้เพียง 6 license เท่านั้น มีผลทำให้กล้องสามารถบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดได้เพียง 6 กล้อง ซึ่งหากในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการ จะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมากกว่า 6 กล้อง จะต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมที่ได้รับลิขสิทธิ์เพิ่มความเสียหายที่ทางราชการได้รับครั้งนี้ คิดเป็นมูลค่า 60,720,000 บาท (หกสิบล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาท) โดยคำนวณจากราคา Software ในราคาตลาดปัจจุบัน ซึ่งบริษัทคู่สัญญาไม่ได้ติดตั้งให้ครบถ้วนตามสัญญา หายไปโรงเรียนละ 10 License จำนวน 1,104 โรงเรียน รวมสำนักงานเขตการศึกษาด้วย รวมทั้งหมดหายไป 11,040 License License ละประมาณ 5,000 บาทนอกจากนี้บริษัทยังไม่ได้ออกแบบหรือติดตั้งโปรแกรมให้สามารถดูภาพผ่าน Web Browser ในทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง สพฟ./สพม. ตามเอกสาร TOR ข้อ 4 ที่กำหนดให้บริษัทฯ คู่สัญญาต้องออกแบบระบบเน็ตเงิร์คภายในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหเพียงพอกับการเชื่อมต่อระบบควบคุมกล้องวงจรปิด CCTV แบบ Digitalสำหรับ 4 บริษัทที่ได้รับพิจารณาเป็นคู่สัญญา คือ บริษัท ไทยทรานสมิชชั่น อิสทรี จำกัด จำนวน 6 สัญญา บริษัท เทคโน-ซายน์ จำกัด จำนวนด 3 สัญญา บริษัท ลิบร้า เน็ตเวร์ค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 2 สัญญา และบริษัท บางกอก อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 4 สัญญาด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ บอกว่าหลังรับทราบรายงานจาก พลโทโกศลที่ตนส่งไปตรวจสอบ ก็เตรียมส่งข้อมูลให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) เพื่อดำเนินคดีกับผู้ทำการทุจริต ส่วนกรณีสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) รายงานมาก่อนหน้านี้ว่าไม่พบพบการทุจริต ได้เรียกเลขาธิการ สพฐ. มาพบเพื่อถามกลับแล้วว่าทำไมรายงานไม่ตรง กับ ปปท. อย่างไรก็ตามก็เข้าใจ เลขาธิการ สพฐ. ที่รับผิดชอบอยู่เบื้องบนอาจไม่รู้เห็น รายงานไม่ตรง กับทุจริตต้องแยกกัน แต่หากมีเจตนาอื่นแอบแฝง ก็ส่งให้ ปปช. ตรวจสอบเช่นกัน ส่วนกรรมการตรวจรับซึ่งเป็นครูในพื้นที่ ที่โดนตรวจสอบก็ขอให้พูดความจริง สุดท้ายก็จะไล่ที่บริษัททำไมแสดงแบบนี้ หลักฐานมันแฉได้เรื่อยๆ ซักทอดมาถึงเอกชน ก็ต้องถามว่า ได้รับคำสั่งจากใคร

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon