คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เสือดำ" ต้องไม่ตายฟรี มีคนร่วมลงชื่อ ทะลุแสนรายแล้ว

ศปภ.แถลงตัวเลขเฝ้าระวัง อุบัติเหตุสงกรานต์วันที่ 2

ศปภ.แถลงตัวเลขเฝ้าระวังอุบัติเหตุสงกรานต์วันที่ 2 ยอดรวมเกิดเหตุ 995 ครั้ง เสียชีวิต 82 ราย บาดเจ็บ 1,049 คนที่กรมป้องกันและลรรเทาสาธารณภัย(ปภ) ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 11 - 17 เม.ย. ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดยเปิดเผยว่า ในวันที่12 เมษายน 2560 เกิดอุบัติเหตุ 586 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 48 ราย ผู้บาดเจ็บ 630 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 42.32 ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.38 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.16 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 66.38 บนถนน กรมทางหลวง ร้อยละ 36.18 ถนนใน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 38.91 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 31.06 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อายุ 50 ปีขึ้นไป ร้อยละ 21.98 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,045จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 63,905 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 699,650 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 110,609 ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย 32,077 ราย มีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่ 31,366 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (33 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ กาญจนบุรี (4 ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (32 คน)ส่งผลให้รวม 2 วันอันตราย ปี2560 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 995 ครั้ง ผู้เสียชีวิต รวม 82 ราย บาดเจ็บ รวม 1,049 คน โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 51 ครั้ง เสียชีวิตสะสมสูงสุด นครราชสีมา 6 ราย ส่วนจัวหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือจังหวัด เชียงใหม่ 48 ราย

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon