คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"บุรีรัมย์" พ่าย "เจจู" คาบ้าน 0-2 ศึกเอเอฟซีฯ

ศาลยุติธรรมไฮเทค เปิดช่องฟ้องคดีทางออนไลน์

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมได้นำระบบการยื่นฟ้องอิเล็คทรอนิค พิจารณาคดีแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการฟ้องแบบใหม่ โดยนำร่อง 3 ศาลแพ่งก่อน ไปดูภาพรวมระบบว่ามีแนวทางและการจัดทำอย่างไรกันโปรแกรมการยื่นฟ้องอิเล็คทรอนิค หรือ E-Filing เป็นระบบทางเลือกใหม่ของศาลยุติธรรม เปิดให้ยื่นฟ้องคดีผ่านระบบรับ-ส่ง อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งช่วยลดการเดินทางมาศาล และมีกระบวนการพิจารณาคดีเพื่อจัดเก็บข้อมูลแทนการใช้เอกสาร เพราะคดีบางประเภทพิจารณานานถึง 10 ปี ทำให้มีปัญหาในการจัดเก็บเอกสารผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฎีกา นายธนารักษ์ เนาวรัตน์ ในฐานะประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็คทรอนิค กล่าวว่า ในต่างประเทศใช้ระบบยื่นฟ้องออนไลน์มานานแล้ว แต่เป็นระบบอีคอท ซึ่งในไทยเริ่มต้นใช้แบบ E-Filing ก่อน คือระบบการยื่นส่งคำคู่ความโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการยื่นฟ้อง ช่วงแรกศาลที่นำร่องให้บริการมี 3 ศาล คือ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลแพ่งธนบุรีเพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานสากล สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดทำระบบนี้ขึ้นโดยนำหลักเรื่องการยืนยันตัวตน การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์การชำระเงินออนไลน์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติธุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับระบบนี้สำหรับวิธีการยื่นฟ้องนั้น ขั้นแรกเปิดให้ลงทะเบียนใช้ระบบก่อน จึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Fling โดยทนายความจะต้องใส่ Username และ Password ที่ได้ตอนลงทะเบียน และระบบจะส่งรหัสผ่าน OTP แบบใช้ครั้งเดียว เมื่อเปิดใช้งานแต่ละครั้ง ทั้งนี้คำฟ้องและเอกสารที่ยื่นทางระบบให้ถือเป็นการยื่น คำฟ้องเป็นหนังสือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ต่อมาเป็นการชำระเงินผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ ผู้ใช้สามารถชำระเงิน ค่าขึ้นศาล ค่าส่งหมายและค่าจัดทำเอกสารผ่านระบบได้โดยบัตรเดบิต และบัตรเครดิต โดยระบบจะออกใบยืนยันการรับเงินไว้ให้เป็นหลักฐานเมื่อมีการยื่นฟ้องและชำระเงินในระบบแล้ว เจ้าหน้าที่และผู้พิพากษา จะใช้กุญแจส่วนตัว และสมาร์ทการ์ด ดำเนินการตรวจและสั่งคำฟ้องและเอกสารในระบบ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทาง SMS และ e-mail เพื่อให้ผู้ใช้เข้ามาตรวจสอบในระบบได้ สิ่งพิพม์ที่ออกมาจากระบบ ถือเป็นสำเนาที่ได้รับรองสำเนาถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีความแพ่งส่วนคดีที่เข้าข่ายการยื่นฟ้องแบบ E-Filing ได้แก่ ซื้อขาย เช่าทรัพย์ จำนอง จำนำ ค้ำประกัน กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ และบัตรเครดิต อีกทั้งระบบนี้สามารถยื่นฟ้องได้ 24 ชั่วโมง และหลายคดีในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญเพื่อความเชื่อมั่นของประเทศ

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon