คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ศาสตร์แห่งพระราชาบนผนังพระที่นั่งทรงธรรม

ศาสตร์แห่งพระราชานับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นจากโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกนำมาจารึกไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม สิ่งปลูกสร้างอาคารประกอบพระเมรุมาศ โดยกรมศิลปากรมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในผู้บันทึกเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ในเขตภาคเหนือและภาคอีสานศาสตร์แห่งพระราชานับร้อยนับพันที่เกิดขึ้นจากโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถูกนำมาจารึกไว้ในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งทรงธรรม สิ่งปลูกสร้างอาคารประกอบพระเมรุมาศ โดยกรมศิลปากรมอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในผู้บันทึกเรื่องราวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน
image beaconimage beaconimage beacon