คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "ไอ้น๊อต" ขาใหญ่ย่านบางนา พร้อมยาบ้าร่วมแสนเม็ด

"ศิริราช" ทำบุญตักบาตรครบรอบ 1 ปีการสวรรคต รัชกาลที่ 9

ศิริราชทำบุญตักบาตรครบรอบ1ปีการสวรรคต รัชกาลที่ 9 ประชาชนชาวไทยร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 199 รูป จากหอประชุมกองทัพเรือ ผ่านถนนอรุณอัมรินทร์มายังถนนบวรสถานพิมุข หน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราชงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๕.๓๐ น. และสิ้นสุดในเวลา ๐๐.๑๕ น. โดย เวลา ๐๕.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ จำนวน ๑๙๙ รูป เริ่มต้นออกบิณฑบาตจากหอประชุมกองทัพเรือ ไปยังถนนบวรสถานพิมุข หน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช จากนั้น พระสงฆ์ทั้งหมดจะเดินเข้าสู่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อสวดพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ อาหารแห้งที่ประชาชนร่วมกันตักบาตร ส่วนหนึ่งจะส่งไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะ พิธีกล่าวแสดงความอาลัย และยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา ๘๙ วินาที เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อจากนั้น ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะร่วมกันวางต้นดาวเรืองรอบบริเวณพระราชา นุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระชื่อพระพิธีธรรม ๑๐ รูปงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐โรงพยาบาลศิริราช๑ พระราชวิสุทธิโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดพิชยญาติการาม กทม.๒ พระศรีสุทธิเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดอรุณราชวราราม กทม.๓ พระศรีสุธรรมโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดโมลีโลกยาราม กทม.๔ พระปริยัติธรรมธาดา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดกัลยาณมิตร กทม.๕ พระครูสุวิมลธรรมโสภิต เจ้าอาวาสฯ วัดอินทาราม กทม.๖ พระครูพิพิธธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดประยุรวงศาวาส กทม.๗ พระครูประทีปธรรมพิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดจันทาราม กทม.๘ พระครูชิโนวาทธำรง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดชิโนรสาราม กทม.๙ พระครูพิพิธวรกิจจาทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.๑๐ พระครูสถิตรัตนพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสฯ วัดหงส์รัตนาราม กทม.

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon