คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"ศิลปากร" วาด 9 ภาพ ร.9 บนกำแพง

ศิษย์เก่า และศิษย์ ปัจจุบัน คณะจิตกรรม ปฏิมากรรมและภาพพิมพ์ ม.ศิลปากร ร่วมกันวาดภาพสด ในหลวง รัชการ ที่ 9 แสดงความอาลัย และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนักศึกษาจากคณะจิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมวาดภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ บนผ้าใบ ขนาด 1 เมตร 90 เซ็นติเมตร คูณ 2 เมตร 60 เซนติเมตร รวมทั้งหมด 9 ภาพ บริเวณกำแพงริมถนนมหาราช ฝั่งตรงข้ามท่าช้างรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะจิตกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร บอกว่า กิจกรรมครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นการถ่ายทอดความทรงจำ ทั้งพระราชกรณียกิจ และจริยวัตรอันงดงาม ของพระองค์ท่าน โดยทุกภาพจะมีความพิเศษ เพราะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งได้น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการทำงานครั้งนี้นักศึกษาทุกคน เลือกภาพประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการวาดภาพสด ให้เสร็จภายใน 1 วัน เปิดให้ประชาชนได้เห็นกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นศิลป ที่นักศึกษาจะได้ถ่ายทอดออกมา และได้ให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยอย่างเต็มที่มีหนึ่งภาพ คือ ภาพที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงงานในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นภาพของ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะจิตกรรม น้องภาสกร แพชนะ บอกว่า เขาพยายาม สื่อเรื่องราวที่พระองค์เสด็จไปช่วยเหลือประชาชน เป็นการกลับมาเขียนภาพในความทรงจำอีกครั้ง หลังจากที่เคยได้วาดภาพชุดแรกไว้ ตั้งแต่ครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ภาพทั้งหมด 9ภาพนี้ จะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 28 ตุลาคมที่ถนนท่าพระจันทร์ หรือสามแยกท่าช้าง และหลังจากนั้น ก็จะย้ายปติดไว้ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร
image beaconimage beaconimage beacon