คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
มติเขตประเวศ สั่งปิดถาวร 3 ตลาด ซอยสวนหลวง

ศิษย์เก่าสามเสนออกแถลงการณ์

สมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัยออกแถลงการณ์ห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น "คลิปรับนร.ม.1" แสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ต่อการไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอรัปชั่นสมาคมนักเรียนเก่าสามเสนวิทยาลัย ได้ออแแถลงการณ์กรณีโรงเรียนดังย่านพระราม 6 เรียกรับเงินจากผู้ปกครองเพื่อฝากนักเรียน เผยแพร่ไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆ ใจความว่า สมาคมฯขอแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์ต่อการไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอรัปชั่นและการแสดงหาประโยชน์โดยมิชอบในทุกรูปแบบ และพร้อมให้ความร่มมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการกระบวนการตามขั้นตอนของกฏหมายภายใต้หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อให้ปรากฏความจริงต่อประชาคมสามเสนวิทยาลัยและสาธารณชนโดยเร็ว อันจะเป็นการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon