คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

ศึกษาข้อมูลเชิงลึก "คลองไทย"

วันนี้ที่ห้องประชุมพระปกเกล้า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีการจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จากทั่วประเทศเพื่อให้สาระความรู้เรื่องคลองไทยพร้อมทั้งช่วยกันหาทางออกเกี่ยวเรื่องนี้ให้สามารถที่จะเกิดขึ้นได้จริงโดยเร็วที่สุดเลขาธิการสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พลเอกประดิษฐ์ บุญเกิด จัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน จากทั่วประเทศเพื่อให้สาระความรู้เรื่องคลองไทย พร้อมบอกว่า โครงการศึกษาเชิงลึกเพื่อสร้างคลองไทย ในครั้งนี้ องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศทำให้เชื่อว่าเป็นโครงการที่ดีที่สุดโครงการหนึ่ง ที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาติได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ จึงให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อตลอดระยะเวลา2ปี ส่วน นักวิชาการ และเป็นวิศวกรของโครงการนี้ นายวีระวัฒน์ แก้วนพ บอกว่า กรณีที่มีการเป็นห่วงว่าหากคลองไทยเกิดจะไม่มีเรือผ่าน นั้นไม่เป็นความจริง เพราะทุกวันนี้ เรือขนส่งขนาดใหญ่ ที่วิ่งน้ำลึกกว่า 20เมตรไม่สามารถที่จะผ่าน ช่องแคบมะละกาที่สิงคโปร์ได้ต้องอ้อมไปผ่านช่องแคบลอมบ๊อก และช่องแคบซุนด้า ของอินโดนีเซีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางไกลมากค่าใช้จ่ายก็สูง ขอยืนยันว่าหากคลองไทยเกิด ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติคแห่งใหม่ของเอเชีย และจะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของโลก
image beaconimage beaconimage beacon