คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สค.จัดกิจกรรม "คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง"

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการ "New Gen Say No คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรงคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดย คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง" ครั้งที่ 3 งานในครั้งนี้ได้มีการบรรยาย เรื่อง "สังคมไทย VS ความรุนแรง" และได้มีการเสวนา เรื่อง "New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง" และยังมีการสาธิต เรื่อง "ศิลปะการป้องกันตัว" เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถป้องกันตนเองจากความรุนแรง สร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในลักษณะเครือข่ายระหว่างกันเอง ทั้งในเชิงป้องกันและจัดการกับปัญหาความรุนแรง
image beaconimage beaconimage beacon