คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ระวัง!! ผู้ไม่หวังดีสวมรอยนำบัตรปชช.ไปจดทะเบียนธุรกิจ

สงกรานต์ พุทธบูชา สมมาอาวุโส

ที่จังหวัดขอนแก่น วันนี้คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในชื่อ "งานบุญเดือน 5 แห่พุทธบูชา สมมาอาวุโส" ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายสิบปี จะสนุกสนานขนาดไหน เราติดตามจากผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี ศิวะ โลโหการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ของบุคคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นงานที่จัดขึ้นก่อนวันสงกรานต์เป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีก็จะมีไฮไลอยู่ที่ขบวนแห่พุทธบูชา ซึ่งแต่ละคณะจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มาร่วมในขบวนพิธี ก่อนที่จะร่วมดันเคลื่อนขบวนไปที่คุ้มศรีฐาน เพื่อร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป ให้เกิดความสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยที่กำลังจะมาถึงครับ ในขบวนแห่นักศึกษาก็จะร่วมกันฟ้อนรำ ประกอบการเล่นดนตรี ตามวิถีของชาวอีสานนอกจากกิจกรรมนี้แล้ว กิจกรรมที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดงานก็คือ พิธีฮดสรง โดยจะเป็นการสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประดิษฐานอยู่บริเวณอาคารพุทธศิลป์ โดยการฮดสรงจะมีความแตกต่างจากการสรงน้ำพระพุทธรูปแบบทั่วไปส่วนกิจกรรมสำคัญที่จะมีขึ้นในช่วงเย็น จะเป็นพิธีตบประทาย และก่อกองทราย ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นทำสืบต่อกันมาต่อเนื่องทุกปี นอกจากจากนี้แล้วก็จะมีการรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อแสดงความนอบน้อม และความเคารพ ที่เรียกว่า การสมมาอาวุโสนั้นเอง

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon