คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
จับ "แก๊งค้ายา" ใช้สถานทูตขนส่ง "โคเคน"

สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.- 3 มิ.ย.2560 เกิดอุทกภัยใน 25 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ บอกว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ส่งผลให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังพื้นที่ต่างๆ โดยตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.- 3 มิ.ย.2560 มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัย 25 จังหวัด รวม 70 อำเภอ 261 ตำบล 1,452 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 33,134 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 5 รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อยู่ระหว่างการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ พะเยา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร อุดรธานี สุโขทัย นครศรีธรรมราช และสุพรรณบุรีทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว พร้อมติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon