คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

สถานการณ์น้ำเขื่อนสิริกิติ์มีพอใช้

ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ เผยว่า จากการบริการจัดการน้ำตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา สามารถเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริการและการเกษตรได้มากถึง 5,859 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 61 แยกเป็นปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานราว ร้อยละ 41 ซึ่งเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากมีการบริหารจัดการและการให้ความร่วมมือของผู้ใช้น้ำท้ายเขื่อนในการลดพื้นที่การเกษตร และหันมาปลูกพืชทดแทน ปัจจุบันมีการปล่อยน้ำมากถึงวันละ 27 ล้าน ลบ.ม. สวนทางกลับปริมาณน้ำไหลเข้าที่มีไม่ถึงวันละ 2 ล้าน ลบ.ม. หากวิกฤติภัยแล้งไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมา จะมีน้ำพอใช้อุปโภคบริโภคตลอดปี 2560ส่วนด้านการเกษตร หากฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวนาสามารถทำนาได้ตามปกติ แต่หากฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำไหลเข้าน้อย พื้นที่ต้องกำจัด อย่าเกินที่ราชการกำหนด เพราะนอกจากผลิตจะเสียหายเพราะขาดน้ำแล้ว ยังเกิดปัญหาแย่งน้ำจากเขื่อนเขตภาคเหนือ เขื่อนสิริกิติ์ปล่อยน้ำร้อยละ 50 ซึ่งมากที่สุดเพื่อลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ปริมาณน้ำไม่วิกฤติเหมือนที่ผ่านมา จำเป็นที่ประชาชนต้องร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าส่วนด้านการเกษตร หากฝนตกต้องตามฤดูกาล ชาวนาสามารถทำนาได้ตามปกติ แต่หากฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำไหลเข้าน้อย พื้นที่ต้องกำจัด อย่าเกินที่ราชการกำหนด เพราะนอกจากผลิตจะเสียหายเพราะขาดน้ำแล้ว ยังเกิดปัญหาแย่งน้ำจากเขื่อนเขตภาคเหนือ เขื่อนสิริกิติ์ปล่อยน้ำร้อยละ 50 ซึ่งมากที่สุดเพื่อลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เพื่อให้ปริมาณน้ำไม่วิกฤติเหมือนที่ผ่านมา จำเป็นที่ประชาชนต้องร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon