คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สถานการณ์ฝุ่นละอองในแม่สอด เริ่มดีขึ้น หลังเกิดฝนตกในพื้นที่

สาธารณภัยสาขาแม่สอด และ อปท.แม่สอด ยังฉีดน้ำบนลานดินที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ ล่าสุดสภาพอากาศดีขึ้น จากฝนตกเจ้าที่หน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงระดมเจ้าหน้าที่ใช้รถน้ำ และรถดับเพลิง ฉีดน้ำตามลานดินต่างๆ ที่เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารต่างๆในพื้นที่ อ.แม่สอด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐาน หลังจากที่นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯ ตาก ได้ลงมาพื้นที่และประชุมวางแผนร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหานี้ โดยในเบื้องต้น คาดว่า สภาพอากาศที่เกินค่ามาตรฐานมาจากสาเหตุการก่อสร้างในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอ และมีลานดินมากมาย น่าจะเป็นต้นเหตุการสร้างฝุ่นละอองขนาดเล็กล่าสุดสำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 74 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3)อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ขณะที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ไปทำฝนหลวงในพื้นที่ อ.บ้านตาก อ.เมือง และ อ.วังเจ้า ทั้งนี้เพื่อให้ฝนตกในพื้นที่ อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และพบพระ เพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่นละออง

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon