คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สทศ.เตรียมจัดสอบวัด "ความดี" ปี 62

ไปดูความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษา ยังคงมีความพยายามในการปฏิรูปการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ล่าสุดทางด้านของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ เตรียมจัดทำข้อสอบวัดความดี ของผู้เรียน คาดว่าจะเริ่มนำมาใช้ในปี 2562ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ รองศาตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ บอกว่าการปฏิรูปการศึกษาอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หลังจากนี้จะมีการทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งนับเป็น การทดสอบ แบบศตวรรษที่ 21 ข้อสอบจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 1 ทดสอบ ความรู้ เช่น การเขียน การอ่าน และส่วนที่ 2 คือ Soft Skill เป็นเรื่องของ creative ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิพากย์ วิเคราะห์ โดยตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2562 น่าจะต้องมี ประเมินด้านจิตอาสา หรือความดี ตอนนี้ ทางสทศ. ได้ให้อาจารย์มหาวิทยาลัย ทำวิจัย และหาเครื่องมือทดสอบความดี ว่าจะทดสอบอย่างไร ปัจจุบันนี้มีการสอบเพียง o-net เป็นเรื่องของความรู้ วัดความเก่ง แต่ยังไม่ได้วัดความดี ไปฟังเสียง รองศาตราจารย์.ดร.สัมพันธ์ ค่ะดร.สัมพันธ์ บอกต่อว่า ในอนาคตการทดสอบไม่อยากให้เป็นว่าสอบได้ หรือสอบตก แต่อยากให้เป็น Level มากกว่าเช่น level 1 2 3 อยากให้เห็นการสอบ เป็นแรงกระตุ้นในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องสอบได้สอบตก อยากให้การสอบเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่สอบเอาเป็นเอาเป็นเอาตายในครั้งเดียว
image beaconimage beaconimage beacon