คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
อย่าปล่อยลูกชายอยู่บ้านคนเดียว

สธ.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี! ตั้งแต่1 มิ.ย. - 31 ส.ค.นี้

ก.สาธารณสุข ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์แก่กลุ่มเสี่ยง 3.5 ล้านโดส ฟรี ที่ สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน เริ่ม 1 มิ.ย. - 31 ส.ค.นี้ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยง เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ที่ รพ.นพรัตน์ราชธานี โดยโรคไข้หวัดใหญ่เกิดขึ้นได้ประปรายตลอดทั้งปี และจะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว / 1 มิ.ย. 2560ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จำนวน 3.5 ล้านโด๊ส ให้กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 แสนโด๊ส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3.1 ล้านโดส ประกอบด้วย1.หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี3.ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป5.ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม6.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้7.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและ 8.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ เอชไอวี มีอาการโดยจะเริ่มให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย - 31 ส.ค.นี้ เวลา 8.30 - 15.00 น. ในเวลาราชการผู้ที่อยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลของรัฐใกล้บ้านฟรี โดยวัคซีนที่ฉีดให้ครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ เอ (H1N1) สายพันธุ์ เอ (H3N2) และสายพันธุ์ บี(ออสเตรเลีย)ก่อนฉีดวัคซีน ควรพักผ่อนให้เพียงพอ สุขภาพโดยรวมปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการไข้ส่วนผู้ที่ "ไม่แนะนำ" ให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่- เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน-ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง-มีประวัติเคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรงอาการข้างเคียงพบได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น บวม แดง ตรงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือมีไข้ต่ำๆอาการที่เกิดขึ้นมักหายได้เองภายใน 1-2 วัน การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ เช่น พาราเซตามอล ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือ สำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร 02-590-3183

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon