คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
พายุฝนถล่มโคราช บ้านเสียหายหลายหลัง

"สธ." แจงยกระดับ รพ.เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ บอกถึงกรณีข่าวการปรับลดพยาบาลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตาพุด) ว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่พิเศษต่าง ๆ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดเป้าหมายแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ตั้งแต่ปี 2552 ได้จัดสรรงบประมาณและการลงทุน เพื่อขยายศักยภาพของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง (รพ.มาบตาพุด) ยกฐานะจากโรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง เป็นโรงพยาบาลทั่วไป 200 เตียง เพื่อขยายบริการสุขภาพ และเป็นศูนย์อาชีวเวชศาสตร์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (DHB) สำหรับเรื่องอัตรากำลังพยาบาล ได้วางเป้าหมายการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายบริการเช่นกัน โดยจัดสรรตำแหน่งข้าราชการพยาบาลให้โรงพยาบาล 170 อัตรา ตั้งแต่เปิดบริการเพียง 30 เตียง ปัจจุบันแม้โครงสร้างโรงพยาบาลจะเป็นขนาด 200 เตียง แต่ใน 3 ปีที่ผ่านมา มีผู้ป่วยนอนพักรักษาเฉลี่ยเพียงวันละ 60-80 คน ซึ่งเป็นอัตราการใช้เตียงเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น และจากการวิเคราะห์กรอบอัตรากำลังที่กำหนดตามภาระงานพบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลมีความต้องการอัตรากำลังพยาบาล 124 อัตรา โดยแบ่งเป็นภารกิจการพยาบาล 104 อัตรา ภารกิจปฐมภูมิและอื่นๆ อีก20 อัตรา และมีกรอบอัตรากำลังผู้ช่วยพยาบาลอีก 17 อัตราเพื่อแบ่งเบาภาระงานพยาบาล อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ ได้กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่มีภาระงานเพิ่มขึ้นในอนาคต สามารถทำแผนความต้องการอัตรากำลังและเสนอขอขยายกรอบอัตรากำลังพยาบาลได้ ซึ่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา ฯ สามารถมีอัตรากำลังถึง 297 อัตรา ซึ่งเป็นกรอบอัตรากำลังของกลุ่มโรงพยาบาลทั่วไประดับเดียวกัน แต่ทั้งนี้ ต้องเป็นแผนที่ทยอยเพิ่มในแต่ละปี

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon