คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ผบ.ตร.สั่งเร่งดำเนินคดี คนร้ายป่วนปัตตานี

สนข.จัดทำแผนแม่บท ขนส่งทางอากาศ

สนข.จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) อย่างบูรณาการ ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินในภูมิภาคผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวงฯ จิรุตม์ วิศาลจิตร บอกว่าจากการ กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ สนข. จึงได้ดำเนินโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2562 - 2571) อย่างบูรณาการ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับประเทศและระดับภูมิภาคได้อย่างเป็นระบบ

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon