คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สน.คันนายาว นำศาสตร์พระราชามาปฎิบัติ

สน.คันนายาว เปิดงาน"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"ใช้พื้นที่เอกชน สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่-จัดตั้งสหกรณ์รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาล 2 พ.ต.อ.เอกชัย บุญวิสุทธิ์ เป็นประธานเปิดงาน"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้กำกับ สน.คันนายาว พ.ต.อ.สิงห์ สิงห์เดช ร่วมกับชาวบ้านจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ที่ สน.คันนายาวพ.ต.อ สิงค์ บอกว่า ได้นำ ศาสตร์ของพระราชา มาใช้ โดยขอพื้นที่ภาคเอกชนหลังสน. คันนายาว จำนวน 5 ไร่ มาทำสนามฟุตบอล ทำเวทีการแสดงให้ประชาชนมาใช้ทำกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นการนำหลักศาสตร์ของพระราชามาปฎิบัติทั้ง 5 ด้าน คือมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้ตำรวจและประชาชนมาปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อนำผลผลิตมาประกอบอาหาร //การตั้งกลุ่มสหกรณ์โดยใช้ชื่อว่ากลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประชารัฐคันนายาวร่วมใจ โดยให้ตำรวจและประชาชนเป็นสมาชิกเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบซึ่งอยู่ระหว่างการขอจัดตั้งเป็นสหกรณ์ ในอนาคตปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นจำนวน 1,300,000 บาทด้านการดนตรี ได้จัดสร้างเวทีพื่อให้เยาวชนและประชาชนมาเล่นดนตรีแสดงความสามารถ ด้านการกีฬาสน. คันนายาว ได้สร้างสนามฟุตบอลเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้อกกำลังกายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจและประชาชน ด้านจิตอาสาได้จัดตั้งอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกตำรวจบ้านทั้งหมด 575 คน ครอบคลุมทุกพื้นที่ 54 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่รับผิดชอบของ สน คันนายาวมาช่วยเหลือตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมภายในพื้นที่ แจ้งเบาะแส อาชญกรรมและอื่นๆจากฐานข้อมูลสถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลอด 1 ปี ของ สน คันนายาว พบว่ามีสติคดีต่างๆ ได้ลดลงในทุกมิติอย่างเห็นได้ชัด ประชาชนลดความหวาดระแวงและให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกมิติ ถือเป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาทั้ง มาใช้อย่างได้ผล และจะใช้ต่อไปดังพระบรมราโชวาท "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "
image beaconimage beaconimage beacon