คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"บุรีรัมย์" พ่าย "เจจู" คาบ้าน 0-2 ศึกเอเอฟซีฯ

สนช.พิจารณาร่าง พรป.พรรคการเมือง

ขณะนี้ ที่ ประชุม สนช. กำลังพิจารณาร่าง พรป.พรรคการเมือง ที่เตรียมจะนำมาประกาศใช้ หลัง พิจารณาผ่าน วาระ 2 และ วาระ 3พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับนี้ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการที่มี พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม เป็นประธาน มี 142 มาตรา กรรมาธิการ สนช. มีการแก้ไข เพิ่มเติม 56 มาตรา โดยในนี้มีมาตราเพิ่มใหม่ 4 มาตรา มีเงื่อนไขที่หลายฝ่ายไม่พอใจ ที่ยังเป็นปัญหาของเส้นทางปฏิรูปการเมืองโดยมี กมธ. สงวนคำแปรญัตติสาระที่น่าจับตาสำหรับการแก้ไข ทุนประเดิมพรรคการเมือง มาตรา 9 ให้พรรคมีทุนประเดิมเพื่อใช้ในกิจการของพรรคหรือไม่ก็ได้ โยนอำนาจให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด โดยมีเพดานต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต คือ 1.5 ล้านบาท ประเด็น การตรวจสอบสมาชิกพรรค เพิ่มเนื้อหาใหม่ คือ "ให้สิทธิ บุคคลที่ถูกพรรคแอบอ้างชื่อไปเป็นสมาชิกพรรค ยื่นนายทะเบียนเพื่อขอให้ลบชื่อออก" และเพิ่มบทลงโทษ "พรรค" ที่มีพฤติกรรมแอบอ้างชื่อบุคคล รวมถึงเรื่องของความเป็นสมาชิกพรรคการเมือง มีถ้อยคำเพิ่มใหม่ ในมาตรา 27 ที่ให้เริ่มนับสมาชิกภาพ "ตั้งแต่วันที่ชำระค่าบำรุงพรรคการมืองตามจำนวนที่กำหนดไว้" ให้ต้องจ่ายปีละ 100 บาท ประเด็น ว่าด้วยกองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมือง แก้ไขในสัดส่วนเงินอุดหนุนพรรคการเมืองก่อนหน้านี้ สนช.มีมติเอกฉันท์ผ่านวาระแรกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ขณะสมาชิกค้านเซ็ตซีโร่ ด้วยคะแนน 217:0 งดออกเสียง 4 เสียง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon