คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

สนช.รับหลักการ กม. คุม11 รัฐวิสาหกิจ

การประชุม สนช.ที่รัฐสภาเมื่อวาน (1ก.ย.) มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ด้านสมาชิกสนช.ห่วงการเมืองแทรกแซงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เมื่อวานนี้ (1ก.ย.) โดย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช.คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธาน เพื่อพิจารณาหลักการร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวถือเป็นการปฏิรูปการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้เหมาะสมกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจที่ประชุมได้เปิดให้สมาชิกได้อภิปราย โดยสมาชิก เช่น นายวรพล โสคติยานุรักษ์ อดีตเคยดำรงตำแหน่ง เลขาธิการก.ล.ต. ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยนายวรพล บอกว่า ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ายังต่ำ แม้จะมีมูลค่าทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก แต่ผลประกอบการน้อย ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความจำของบางหน่วยงานที่ต้องบริการให้สาธารณะ แนวทางที่รัฐบาลได้เสนอมา มองว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่การปรับเปลี่ยน ปรับปรุงครั้งนี้จำเป็นต้องปรับปรุงให้ดีให้มีความโปร่งใสด้วย โดยเฉพาะการตั้งคนร.และบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ จะต้องระวังไม่ให้ถูกการเมืองแทรกแทรงหาผลประโยชน์ขณะที่สมาชิกสนช.อีกท่านหนึ่ง นางสุรางคณา วายุภาพ เสนอให้ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดคนร.ควรเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นที่ต้องมีนายกรัฐมนตรี ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเสมอไปถัดมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ชี้แจงส่วนข้อห่วงใยเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการคนร.ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒินั้นในร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเอาไว้ชัดเจน ซึ่งทำให้ครม.ไม่สามารถแต่งตั้งใครมาเป็นดำรงตำแหน่งก็ได้ และในขณะเดียวกัน การแต่งตั้งกรรมการคนร.ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิจะดำเนินการภายใต้ระบบการสรรหา ซึ่งจะมีต้นทางจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก่อนส่งมาให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาดังกล่าวจะประกอบไปด้วยอดีตข้าราชการระดับสูง จึงคิดว่ากระบวนการสรรหาที่ให้บุคคลเหล่านี้ดำเนินการนั้นปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์และไม่ถูกครอบงำจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และจะเป็นส่วนช่วยให้ได้มาซึ่งกรรมการคนร.จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงภายหลังอภิปรายเสร็จสิ้นที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการวาระแรกด้วยคะแนน 169 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน 29 คน แปรญัตติภายใน 15 วันและกำหนดกรอบเวลาที่ต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 60 วันก่อนส่งกลับมายังที่ประชุมสนช.เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon