คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
นายกฯลงพื้นที่นครปฐม พบปะประชาชนเริ่มต้นโครงการไทยนิยมฯ

สภาญี่ปุ่น ผ่านร่างกฎหมายสละราชสมบัติ

สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายสละราชสมบัติวันนี้ เพื่อเปิดทางให้สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ สละราชสมบัติตามพระราชประสงค์จากนี้ร่างกฎหมายจะถูกส่งต่อให้วุฒิสภาลงมติเห็นชอบ และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติ ทำให้สามารถประกาศใช้ได้ในสัปดาห์หน้า โดยร่างกฎหมายนี้ถูกร่างให้บังคับใช้ได้ครั้งเดียวสำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะเท่าน้้น และจะมีผลให้พระองค์ทรงสามารถสละราชสมบัติได้ภายในเวลา 3 ปีนับจากวันที่กฎหมายบังคับใช้และในวันเดียวกันนี้ ส.ส.ยังลงมติในญัตติที่ไม่มีผลผูกมัดเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาเปิดโอกาสให้เชื้อพระวงศ์ที่เป็นหญิงมีบทบาทมากขึ้นในราชวงศ์ ปัจจุบันกฎหมายกำหนดว่าเจ้าหญิงไม่สามารถขึ้นครองราชย์ได้ และเจ้าหญิงที่เสกสมรสกับสามัญชนจะต้องทรงสละฐานันดรศักดิ์

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon