คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"สภาวิศวกร" แนะแก้ปัญหารถตกอาคาร

สภาวิศวกรมีการหารือร่วมกับสภาสถาปนิก เพื่อหามาตรการป้องกันเหตุรถยนต์ตกในอาคารจอดรถ โดยเฉพาะอาคารที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ทั้งนี้อยู่ในช่วงที่รอการออกกฎหมายเกี่ยวกับแผนป้องกันรถตกจากอาคารของกรุงเทพมหานครเลขาธิการสภาวิศวกร ศ.ดร.อมร พิมานมาศ บอกว่า ความเสี่ยงของแผงกั้นรถยนต์มี 4 ประเภท ได้แก่ แผงกั้นที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบไม่ได้มาตรฐาน เช่นผนังบางเกินไป แผงกั้นที่ทำจากผนังอิฐมอญ แผงกั้นที่ทำจากผนังคอนกรีตที่ใช้จุดยึดเชื่อมต่อเพียง 2-3 ตำแหน่งเท่านั้น และแผงกั้นตาข่ายโลหะที่ไม่ได้มาตรฐานรับรองสอดคล้องกับข้อมูลของ นายกสภาวิศวกร ดร.กมล ตรรกบุตร บอกว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้รถยนต์ตกจากอาคารจอดรถคือ แผงกั้นที่ลาดจอดรถไม่ได้มาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์ภายในอาคาร ดังนั้นจึงเสนอให้ภาครัฐดำเนินการ 3 มาตรการ คือ การออกกฎกระทรวง ควบคุมอาคาร เร่งออกมาตรฐานการออกแบบและก่อสร้างแผงกั้นตามมาตรฐานในต่างประเทศ และหน่วยงานสุ่มตรวจความแข็งแรงของแผงกั้นในอาคาร แต่ทั้งนี้ต้องติดตามต่อไปว่าทางภาครัฐจะมีกฎหมายออกมาควบคุมการประกอบอาชีพวิศวกรอย่างชัดเจนหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ภายในอาคารและเจ้าของอาคารต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon