คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สมอ.จัดงาน "สมอ. 50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน"

สมอ. สถาบันมาตรฐานแห่งชาติ ครบรอบ 50 ปี เติบโตเคียงคู่เศรษฐกิจไทย และดูแลใส่ใจผู้บริโภค จัดงาน "สมอ. 50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน" นำสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตกว่า 50 ราย ส่งตรงถึงผู้บริโภคนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "สมอ. 50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน" ว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีศักยภาพในการแข่งขันทางการค้า ขณะเดียวกันก็คุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัย ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา สมอ. ได้ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำการมาตรฐานไปใช้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการมาตรฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนยกระดับการให้บริการด้านการมาตรฐานเพื่อตอบสนองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล และบริหารงานตามมาตรฐานสากล นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่ผ่านมา สมอ. มุ่งมั่นดำเนินงานด้านการมาตรฐานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภค ในโอกาส สมอ. มีอายุครบ 50 ปี ในวันที่ 25 มีนาคม เป็น 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ และดูแลผู้บริโภคให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งสู่ สมอ. 4.0 "สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกมิติ" สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในวันนี้ สมอ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ดำเนินงานมาครบรอบ 50 ปี โดยการจัดงานจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน มอก. ขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานส่งตรงจากโรงงานในราคาประหยัด เพื่อช่วยค่าครองชีพผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อแก่ ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ผลิตชุมชน ซึ่งที่ผ่านมา สมอ. ได้เคยจัดงานจำหน่ายสินค้า มอก. ในลักษณะนี้มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2558 และปี 2559 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ซึ่งมีผู้เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าจำนวนมาก จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 10 ล้านบาท สำหรับการจัดงาน "สมอ. 50 ปี ซื้อสินค้าดีมีมาตรฐาน" ในปีนี้มีผู้ประกอบการ ผู้ผลิตชุมชน และ SMEs นำสินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานมาจำหน่ายกว่า 50 ร้านค้า ในราคาพิเศษลดสูงสุด 50% ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน หมวกกันน็อก รถจักรยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้า OTOP ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และงานบริการที่ได้รับการรับรอง มอก. S จาก สมอ. เริ่มตั้งแต่วันนี้ 29 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-17.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร สมอ. ถนนพระรามที่ 6 (เยื้องกับโรงพยาบาลรามาฯ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2202 3428 , 0 2202 3431 หรือที่ www.facebook.com/tisiofficial

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon