คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

สมเด็จพระสังฆราชฯ บำเพ็ญกุศล

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เฝ้ารับเสด็จฯ โดยกิจกรรมหลักคือ การไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อนำโค-กระบือทั้งหมดเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปี โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ได้กำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลครบรอบปีที่ 31 ของการก่อตั้งศูนย์ฯ ในวันนี้

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon