คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
วินาทีลูกลิงเวอร์เว็ต หวนคืนสู่อ้อมอกแม่

"สมเด็จพระสังฆราช" เร่งให้เจ้าคณะ ระงับเหตุธรรมกาย

วันนี้เป็นวันแรกที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นครั้งแรก ซึ่งมีการแต่งตั้งพระพรหมมุนี เป็นเลขานุการ ในสมเด็จพระสังฆราช ขณะที่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนา ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบสุทธิของวัดพระธรรมกายเพื่อป้องกันมือที่ 3 ก่อความวุ่นวาย ติดตามกับ ธัญพิสิษฐ์ เลิศบำรุงชัยนอกจากสำนักพระพุทธศาสนาจะได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ตรวจสอบใบสุทธิของพระในสังกัดวัดพระธรรมกาย วันนี้เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช เร่งให้นัดประคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ตามมติมหาเถรสมาคมที่มีเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นประธาน เพื่อระงับเหตุความวุ่นวายโดยเร็วที่สุดเมื่อเวลา 14.00 น. ที่พุทธมณฑล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการมหาเถรสมาคม เป็นครั้งแรก โดยสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นตัวแทนของกรรมการมหาเถรสมาคม ถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงสาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช โดยวาระสำคัญของการประชุมในวันนี้ คือการแต่งตั้ง พระพรหมมุนี เป็นเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช การสอบบาลีในเรือนจำเป็นครั้งแรก และโครงบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นต้นหลังจากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา นายพนม ศรศิลป์ เปิดเผยว่า ได้รับบัญชาจากเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราช พระพรหมมุนี ด้วยตามที่ทราบว่ามีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกาย จึงให้นัดหมาย คณะกรรมการแก้ปัญหาตามติมหาเถรสมาคมซึ่งมีนานแล้ว ให้สมเด็จพระพุทธชินวง เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่คณะสงฆ์ในเขตภาคกลาง เจ้าคณะภาคที่ 1 รองเจ้าคณะภาคที่ 1 เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประชุมร่วม กับกระทรวงยุติธรรม โดยมีตัวแทนมหาเถรสมาคมร่วมสังเกตุการณ์ โดยให้มีผลการประชุมออกมาโดยเร็วที่สุด แต่ไม่สามารถเปิดเผยวันและสถานที่นัดหมายแก่สื่อมวลชนทราบได้ด้านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ดร.จุลสัน ทับอินทร์อาจ บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบใบสุทธิ ของพระสังกัดวัดพระธรรมกาย ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษประสานมาเพื่อป้องกันมือที่ 3 ปลอมเป็นพระมาก่อความวุ่นวาย ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้น วัดพระธรรมกายมีพระในสังกัดที่ระบุลงในใบสุทธิอยู่ทั้งหมด 1200 รูป ทั้งนี้ในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ นี้ จะมีการสอบประโยค เปรียญธรรม ที่วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี โดยจะมีพระในสังกัดวัดพระธรรมกาย เข้าสอบ จำนวน 564 รูป จึงได้ขอให้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวก

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon