คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สรงน้ำพระนอนตะแคงซ้ายอายุกว่า 2,500 ปี

ชาวกาฬสินธุ์ร่วมสืบทอดประเพณีโบราณ สรงน้ำพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนภูค่าว พระพุทธรูปสมัยทวารวดีอายุกว่า 2,500 ปี ซึ่งชาวบ้านได้ถือปฏิบัติมานานกว่า 50 ปี ที่จะกำหนดเอาวันที่ 19 เม.ย. ของทุกปีวันที่ 19 เม.ย. 62 ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) บ้านโสกทราย ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนจำนวนมากเตรียมน้ำใส่กระติก ขวดและถังน้ำ พร้อมด้วยธูปเทียนดอกไม้และน้ำอบ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์หรือพระนอนวัดภูค่าวที่ถือเป็นประเพณีสำคัญที่สืบทอดถือปฏิบัติมาอย่างยาวนานมากกว่า 50 ปีซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันที่ 19 เม.ย. ของทุก ๆ ปีโดยมีพระอาจารย์ณรงค์ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีขอขมาและสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ตามด้วยพระภิกษุสงฆ์จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้สรงน้ำขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์โดยสรงน้ำผ่านรางไม้ไผ่ขณะที่บริเวณลานหน้าพระพุทธไสยาสน์ ได้ถูกประดับตกแต่งด้วยพานบายศรี 9 ชั้นและดอกไม้สดอย่างสวยงาม นายนิรันดร์วอแพงมัคคุเทศก์วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว)กล่าวว่าประเพณีสรงน้ำพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนภูค่าวได้ถือปฏิบัติกันมานานกว่า 50 ปีแล้วโดยจะถือเอาวันที่ 19 เม.ย. ของทุกปี ในอดีตที่จำความได้พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย จะพามากราบไหว้ขอพรและสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลประจำทุก ๆ ปี และภาพที่คุ้นชินตาคือการเตรียมน้ำใส่ภาชนะต่าง ๆ มาเองเพื่อไม่รบกวนพระภิกษุสงฆ์ในวัด ด้วยในอดีตน้ำค่อนข้างหายากเพราะภูค่าวเป็นที่สูง น้ำกินน้ำใช้มีอย่างจำกัดและเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้ว ชาวบ้านก็ยังถือปฏิบัติเช่นเดิมเรื่อยมา . โดยพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนภูค่าวนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยทวารวดีอายุมากกว่า 2,500ปี ขนาดหน้าตักยาว 2 เมตรกว้าง 50 เซนติเมตรประดิษฐานอยู่ใต้เพิงหินลักษณะคล้ายหน้าผา เป็นภาพสลักนูนต่ำ ไม่มีเกศมาลา มีลักษณะพิเศษสำคัญคือนอนตะแคงซ้ายและพบเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโดยกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2491นอกจากนี้เรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานต่อ ๆ กันมาทั้งในอดีตกาลและในปัจจุบันก็ยังพบสัมผัสได้ ยิ่งทำให้ พระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอนภูค่าว มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรอยู่ไม่ขาดสาย นอกจากนี้วัดพุทธนิมิตภูค่าวได้ขึ้นชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความสวยงาม ภายในวัดยังมีศาลาสังฆนิมิต มีพระเครื่องประดับตกแต่งจำนวนมากพระมหาธาตุเจดีย์ ความสูง 80 เมตร ทรงแปดเหลี่ยม ที่เชื่อมโยงเรื่องราวพุทธประวัติอย่างมีนัยยะลานพระใหญ่สี่อริยบทและอุโบสถไม้แบบเปิด มีลวดลายแกะสลักเรื่องราวพุทธชาดกและพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยไม้ที่นำมาก่อสร้างอุโบสถนี้มาจากใต้เขื่อนลำปาว ที่มีขนาดใหญ่และเป็นไม้มงคลทั้งสิ้นวัดพุทธนิมิตภูค่าว นอกจากเป็นพุทธสถานที่มีประชาชนเดินทางมาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทำวัตรทุกวันพระแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมมากกว่า 100,000 คน ต่อปีภายในวัดยังมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สามารถสอบถามข้อมูลหรือใช้บริการมัคคุเทศก์ภายในวัดได้ด้วย

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon