คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"กองปราบปราม" เรียกสอบพยานใหม่ "คดีหวย 30 ล้าน"

สรรพากรเล็งเก็บภาษี e-Business 15%

กรมสรรพากรเปิดร่างกฎหมาย e-Business ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ กำหนดให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%กรมสรรพากรเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.. เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Business ผ่านเว็บไซต์ของกรมฯ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้สาระสำคัญคือให้นิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ประกอบกิจการโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมิได้ประกอบกิจการในไทย แต่ได้รับเงินได้อันเป็นเงินได้ประเภทค่าโฆษณาออนไลน์ ค่าใช้พื้นที่ในเว็บไซต์ ให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายในอัตรา 15% และนำส่งกรมฯ และหากรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ต้องจดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon