คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

"สรรพากร" ยันใช้พร้อมเพย์ ไม่เก็บภาษีย้อนหลัง

หลังจากที่มีการแชร์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า หากมีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือมีความเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากมากกว่าเดือนละ 50,000 บาท จะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังกรมสรรพากร ยืนยันว่า ข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้พร้อมเพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบภาษีหรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังแต่อย่างใด เพราะพร้อมเพย์เป็นช่องทางการโอนเงินช่องทางหนึ่งเช่นเดียวกับการโอนในช่องทางอื่นๆ ทั้งนี้กรมสรรพากรมีอำนาจออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการโอนเงินได้ทุกช่องทาง แต่เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นเท่านั้น ไม่สามารถขอข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้
image beaconimage beaconimage beacon