คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สรรพากร แนะผู้ขอคืนภาษีสมัครพร้อมเพย์

กรมสรรพากรคาดว่าในปีนี้ จะมีผู้ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษี ผ่านระบบพร้อมเพย์เพิ่มขึ้นกว่า 80% เนื่องจากได้รับความสะดวกและได้รับเงินภาษีคืนเร็วกว่ารองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร แพตริเซีย มงคลวนิช เผยว่า การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2560 เริ่มยื่นตั้งแต่ 1 ม.ค.2561 -31 มี.ค.2561 สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษีแนะนำให้สมัครพร้อมเพย์ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการ เพราะจะได้รับการคืนภาษีรวดเร็วกว่าการคืนภาษีด้วยเช็ค และส่งทางไปรษณีย์ซึ่งปีที่ผ่านมามีผู้ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ประมาณ 60% ส่วนปีนี้คาดว่าจะมีผู้ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์เพิ่มขึ้น 80% ของผู้ที่ขอคืนภาษีทั้งหมด เนื่องจากได้รับความสะดวกและได้รับเงินภาษีคืนเร็วกว่า
image beaconimage beaconimage beacon