คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สรุปแนวทางปฎิรูปรถเมล์ เดือนต.ค.

ทีดีอาร์ไอ นำข้อมูลจากการทดลองปฎิรูปรถเมล์ 8 เส้นทางมาศึกษาอีกครั้ง ก่อนสรุปแนวทางปฎิรูปรถเมล์เดือนตุลาคมนี้สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการปฏิรูปรถเมล์ ระบุ จากการทดลองปฏิรูปรถเมล์ 8 เส้นทางเป็นเวลา 1 เดือน พบว่าบางเส้นทางมีผู้โดยสารลดลงแต่บางเส้นทางเพิ่มขึ้น หลังจากนี้จะนำข้อมูลต่างๆไปออกแบบเส้นทางให้ยืดหยุ่น รองรับกรณีที่เปิดให้เอกชนเดินรถ แต่ผู้โดยสารไม่เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิรูปรถเมล์จะแบ่งพื้นที่ 4 โซนสีเหมือนเดิม แต่กระทรวงคมนาคมขอให้ทบทวนการเรียกชื่อเส้นทางเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจใช้พยัญชนะภาษาไทย หรือใช้หมายเลขแทน โดยจะสำรวจความเห็นประชาชนอีกครั้ง ก่อนจะสรุปผลเดือนต.ค.-พ.ย. นี้
image beaconimage beaconimage beacon