คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
สหรัฐฯ จะเปิดสถานทูตในเยรูซาเลม พ.ค.นี้

สรุปโครงการช่วยเหลือชาวนาใน 1 เดือน

รัฐบาลเตรียมสรุปโครงการช่วยเหลือชาวนาฤดูการผลิตปีนี้ ให้ทันในเดือนนี้ และเริ่มใช้ก่อนฤดูเพาะปลูกที่จะถึงผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สุพัฒน์ เอี้ยวฉาย บอกว่า ขณะนี้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคลัง กระทรวงเกษตรและสหรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทบทวนมาตรการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตปีนี้ โดยเฉพาะโครงการรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพื่อไม่ให้เกิดความผันผวน และไม่เป็นภาระต่องบประมาณมากเกินไป คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1 เดือนและเริ่มใช้ก่อนฤดูเพาะปลูกในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้นอกจากนี้ยังเตรียมเสนอ ครม.อนุมัติลดเบี้ยประกันภัยนาข้าวปีนี้เหลือ 90 บาทต่อไร่และจ่ายชดเชยเพิ่มเป็น 1,200 บาทต่อไร่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon