คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"เฟิ่งหวง" เมืองโบราณกลางขุนเขาและสายน้ำ

สร้างเขื่อนน้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืง

เริ่มก่อสร้างเขื่อนขนาดกลาง บริเวณ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เพื่อกักเก็บน้ำแม่น้ำยม แก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จในปี 2562บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง นายวีระศักดิ์ วิจิตร แสงศรี ผู้ว่าราชการ จ.พิจิตร เป็นประธานในการแถลงข่าว การเริ่มก่อสร้างเขื่อนแม่น้ำยม (ปตร.บ้านวังจิก) ซึ่งก่อสร้าง ณ บ้านดานน้อย หมู่ที่ 6 ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แม่น้ำยมซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของการปรับย้ายแนวถนนจากเดิมตามแบบแปลนของการก่อสร้างก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำสำหรับเขื่อนกักเก็บน้ำแม่น้ำยม(ปตร.บ้านวังจิก) ขนาดความสูง 13 เมตร ยาว 72.5 เมตร ช่องระบายน้ำจำนวน 5 ช่อง สันเขื่อนเป็นถนนขนาด 2 ช่องทางจราจร งบประมาณในการก่อสร้าง 231 ล้านบาท โดยกำหนดสร้างกั้นแม่น้ำยม บริเวณ บ้านดานน้อย เพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง เริ่มก่อสร้างในปี 2560 และจะแล้วเสร็จในปี 2562 หลังแล้วเสร็จจะสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 12 ล้านลูกบาศก์เมตรตลอดระยะทาง 17 กิโลเมตรของแม่น้ำยม ส่งผลดีในการรักษาระบบนิเวศน์ พันธุ์สัตว์น้ำ น้ำอุปโภค บริโภค น้ำในการเกษตรในพื้นที่ตำบลวังจิก ไผ่ท่าโพ ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง ต.รังนก อ.สามง่าม และ ต.เมืองเก่า โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร รวมถึงการท่องเที่ยวทางน้ำ ขณะที่กลุ่มคืนชีวิตแม่น้ำยมได้มีการจัดสร้าง หลวงพ่อเงิน "รุ่นสร้างเขื่อน" เพื่อหารายได้เยียวยาให้กับเจ้าของที่จำนวน 18 ราย ที่ดินจำนวน 40 ไร่ ซึ่งใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง เพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐมีข้อจำกัดในการจ่ายค่าที่ดินในราคาที่ภาครัฐกำหนดซึ่งต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงผู้ที่เสียสละที่ดินในการสร้างเขื่อนแห่งแรกของแม่น้ำยมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรสำหรับการแก้ปัญหาด้วยการสร้างเขื่อน (ปตร.) เป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งระยะยาวของจังหวัดพิจิตรโดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อน(ปตร) น้ำจำนวน 5 จุดในพื้นที่แม่น้ำยม ซึ่งในขณะนี้ได้รับงบประมาณแล้วจำนวน 4 จุด ได้แก่ จุดแรก ที่ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก จุดที่ 2 ที่บ้านท่าแห อ.สามง่าม จุดที่ 3 ที่บ้านดานน้อย ต.วังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จุดที่ 4 ที่บ้านลำนัง ต.ไผ่ท่าโพ อ.โพธิ์ประทับช้าง และที่ขอเพิ่มเติมคือ ในพื้นที่ อ.โพทะเลโดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการทำฐานราก EIA (ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม) ตามกฎหมายกำหนดซึ่งต้องใช้เวลาศึกษาประมาณ 1 ปี จึงทำให้การดำเนินโครงล่าช้าออกไป แต่อย่างไรก็ตามหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่แม่น้ำยมของจังหวัดพิจิตรได้ 100 เปอร์เซ็นต์

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon