คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สวนกุหลาบฯ แชมป์ Nj Spelling Bee 2017

จุดเริ่มต้นของโครงการเกิดขึ้นมาจากการที่ ทางเนชั่น กรุ๊ป โดย Nj Digital ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และเอฟ แอนด์ เอ็น แมกโนเลีย พลัส กิงโกะ ได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อเยาวชนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเราได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว การสื่อสารด้วยภาษาสากลจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแท้จริง การแข่งขัน Nj Spelling Bee จะสามารถช่วยกระตุ้นให้เยาวชนไทยใฝ่เรียนคำศัพท์กันมากขึ้น โดยแต่ละปีที่จัดการแข่งขัน ยังได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาและหน่วงงานภาครัฐและเอกชนอย่างดีเสมอมาพิมพิมล คงเกรียงไกร บรรณาธิการของ Nj digital กล่าวว่า จุดมุ่งหมายหลักของ Nj Spelling Bee คือ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรียนไทยหลังจากขับเคี่ยวกันมายาวนานกว่าครึ่งปี ด้วยจำนวนผู้เข้าแข่งขันกว่า 20,000 คน ที่ต้องเข้าประลองความสามารถด้านการสะกดคำภาษาอังกฤษ ปรากฏว่าผู้ชนะเลิศของการแข่งขัน Nj Spelling Bee 2017 ครั้งที่ 20 ประจำปี 2017 ตกเป็นของนายพิทยุตม์ อยู่ศิริ นักเรียนมัธยมศึกษาที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโดย พิทยุตม์ จะได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาท
image beaconimage beaconimage beacon