คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สวนฝรั่งกิมจูที่ถูกน้ำท่วม เริ่มยืนต้นตาย

สวนฝรั่งกิมจู ของเกษตรกร ในพื้นที่ จ.พิจิตร เสียงที่ยืนต้นตาย หลังน้ำจากแม่น้ำยมไหลเข้าท่วมขังมานานกว่า 4 เดือนสถานการณ์น้ำท่วม ในจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นจากแม่น้ำยม กำลังเริ่มลดลงอย่างช้าๆ แต่ก็ช้าเกินไป เพราะสวนฝรั่งกิมจู ของเกษตรกร ต.โรงช้าง อ.เมือง จ.พิจิตร ที่ปลูกไว้กว่า 5 ไร่ ที่ต้องถูกน้ำท่วม นานกว่า 4 เดือน เริ่มมีอาการใบเหี่ยวเฉา และยืนต้นตาย ไปแล้วบางส่วน และหากยังถูกน้ำท่วมขังนานกว่านี้ คาดว่าสวนฝรั่งทั้งหมด จะยืนต้นตายหมดสวนการปลูกฝรั่งกิมจู ของเกษตรกร ต.โรงช้าง จะเก็บเกี่ยวผลผลิต 2 ครั้งต่อปี มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท แต่ในปีนี้เกษตรกรชาวสวนฝรั่ง ต้องมาถูกน้ำท่วมขัง และห่อผลผลิตไม่ทัน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรอย่างมาก และยังเสียงกับความเสียหายหนักขึ้น หากต้นฝรั่งยืนต้นตายทั้งนี้ ระดับน้ำยมได้เริ่มลดระดับลงอย่างช้าช้า เนื่องจากปริมาณน้ำสะสมท่วมขังอยู่ในพื้นที่การเกษตรอีกหลายแสนไร่ ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมของพิจิตร ยังประสบปัญหาอุทกภัย จำนวน 7 อำเภอ 41 ตำบล 183 หมู่บ้าน ประชาชน ได้รับผลกระทบ 8,858 ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 21,474ไร่
image beaconimage beaconimage beacon