คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
"อิสรภาพสื่อรัก" งานแสดงศิลปะ มูลนิธิธารศิลป์ฯ

สสส.ท่องเที่ยวชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย

สสส.ร่วมกับชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน ดึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาเป็นจุดขาย เพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่สสส.ร่วมกับชุมชนบ้านท่าฉัตรไชย จ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน ดึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมาเป็นจุดขาย เพื่อยกระดับและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon