คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สหกรณ์ครูโคราชโวยแบงก์กรุงไทยขึ้นดอกเบี้ยเตรียมย้ายแหล่งเงินกู้

เดือด สหกรณ์ครูโคราช โวย ธ.กรุงไทย ปรับขึ้นดอกเบี้ย 1.87 เตรียมชำระหนี้ 4,100 ล้าน เพื่อย้ายแหล่งเงินกู้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ นายทอง วิริยจารุ ประธานกรรมการสหกรณ์ ฯ จัดอบรมให้ความรู้สมาชิกสามัญเข้าใหม่ ซึ่งเป็นบุคคลากรทางการศึกษาจำนวน 299 คน รับฟังผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ขององค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีทุนทั้งสิ้น 35,709 ล้านบาท สมาชิก 26,361 คน และกำไรสุทธิ 1,143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114 ล้านบาท เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 11.10 ต่อปี และเงินปันผลเรือนหุ้น อัตราร้อยละ 6 ถือเป็นองค์กรที่มีสภาพคล่องทางเงินเกณฑ์ที่ดีมาก จากนั้นเป็นการชี้แจงจัดสวัสดิการด้านต่างๆและขั้นตอนการทำธุรกรรมรวมทั้งปลูกฝังวินัยการชำระหนี้นายทอง ฯ ประธานสหกรณ์ครู ฯ เปิดเผยว่า ได้เน้นย้ำสมาชิกเข้าใหม่ ซึ่งเป็นบรรดาครูผู้ช่วยที่เพิ่งเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ ต้องรู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงมีวินัยและการขอกู้เงินโดยไม่คำนึงถึงขีดความสามารถการชำระหนี้ตามกำหนดอาจทำให้มีปัญหาการดำรงชีวิต หลายสถาบันการเงินมีมาตรการติดตามหนี้อย่างเข้มงวด ขณะนี้มีเพื่อนครู 6 คน ถูกธนาคารกรุงไทยยื่นฟ้องเป็นบุคคลล้มละลาย สหกรณ์ ฯ กำลังหาทางช่วยเหลือเร่งด่วนมิเช่นนั้นจะทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นข้าราชการขณะเดียวกันล่าสุดธนาคารกรุงไทย ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เดิมร้อยละ 3.75 เป็น 5.62 ทำให้มีรายจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยต่อเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 7 ล้านบาท หรือ 84 ล้านต่อปี ที่ผ่านมาได้ชำระหนี้สิน 7,300 ล้านบาท คงเหลือ 4,100 ล้านบาท สหกรณ์ ฯ ตั้งเป้าหมายจะต้องชดใช้หนี้ธนาคารกรุงไทยคืนให้หมดภายในเดือนเมษายนนี้ สถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับ เราต้องแสวงหาแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยต่ำ มิเช่นนั้นก็ต้องปรับขึ้นจากเดิมร้อยละ 6 ถือเป็นการขูดเลือดครู สหกรณ์ ฯ ไม่สามารถแบกรับภาระได้" เราเป็นลูกหนี้กว่า 10 ปี ไม่เคยผิดนัดหรือก่อความเสียหาย ชดใช้ทุกบาททั้งต้นและดอกเบี้ย จุดมุ่งหมายคือช่วยเหลือสมาชิกครู แต่สถาบันการเงินรัฐ ที่มีหน้าที่ดูแลเศรษฐกิจ การเงินในประเทศ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและยังแจ้งข้อมูลในระยะกระชั้นชิด เราได้รับเพียงคำขอโทษจากผู้บริหารธนาคารกรุงไทยเท่านั้น โชคดีที่เรามีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่เข้ามาช่วยเหลือเพราะทราบถึงปัญหาความต้องการ แต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ ไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลเสียน้อยที่สุด " นายทอง ฯ ประธานสหกรณ์ครูโคราช กล่าวย้ำ

ถัดไป

ถัดไป

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon