คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด
ถัดไป
ยิ่งใหญ่! นมัสการพระบรมธาตุนาดูน

สหกรณ์ฯ ยอมสต๊อกยางข้ามปี

ผลกระทบจากยางพาราราคาตกต่ำ ทำให้สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ในพื้นที่ภาคใต้ ต้องยอมสต๊อกยางข้ามปี และไม่กล้านำยางแปรรูปส่งขายราคาน้ำยางสด ที่ตกลงมาเหลืออยู่ที่กิโลกรัมลมละ 38 - 39 บาท และยางแผ่นรมควันเหลือกิโลกรัมละ 52 บาท ทำให้โรงงานยางแผ่นรมควันทั้งของเอกชน วิสาหกิจชุมชน และสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ต้องประสบปัญหาขาดทุน และบางแห่งได้รับผลกระทบจากสภาพคล่องทางการเงิน เนื่องจากทุกแห่งต้องซื้อน้ำยางสดในราคาที่สูง เมื่อนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 แล้ว ไม่สามารถจะนำออกจำหน่ายได้ประธานกรรมการสหกรณ์โพธิ์โทน จำกัด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง นายทองยศ รักษ์เมือง บอกว่ายางแผ่นรมควันที่ทางสหกรณ์แปรรูปไว้เพื่อรอขายทำกำไร ไม่สามารถนำออกขายได้ จึงต้องนำยางไปฝากเก็บไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ยางตรัง จำนวน 20 ตัน และนำไปจ้างอัดก้อนที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสาคลองโตนพัฒนา จำกัด อีกจำนวน 20 ตัน รวมทั้งหมดประมาณ 40 ตัน เพราะหากขายจะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนไม่ต่ำกว่า 8 แสนบาท หรือขาดทุนตกกิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งปัญหานี้ ส่งผลกระทบกับทุกสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร ในพื้นที่ภาคใต้ หลายแห่งได้หยุดการแปรรูปยาง และหยุดนำยางแปรรูปออกมาจำหน่าย เพราะเกรงจะขาดทุน และจะส่งผลกระทบทางการเงินกับสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ที่รับซื้อยางพารา

รายการที่จะเล่น

เพิ่มเติมจาก Nation Channel

image beaconimage beaconimage beacon