คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สอบ 6 ประเด็นปมอาจารย์ถูกกล่าวหาทุจริตเงินคนจน

สภาคณาจารย์ขอนแก่น ทำหนังสือให้อธิการบดี สอบข้อเท็จจริง 6 ประเด็น ปมอาจารย์ให้ นักศึกษากราบขอโทษทุจริตเงินจ่ายคนจน และคนไร้ที่พึ่งจากการนำเสนอข่าวการเปิดโปงกระบวนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น ของนักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จนนำไปสู่การส่งเรื่องร้องเรียนไปยังเลขาธิการ คสช.และสำนักงาน ป.ป.ช. ขอนแก่น นำไปสู่การตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งระบบ และทางนิสิต นักศึกษาได้ยื่นหนังสือต่อสภาคณาจารย์ เพื่อขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุด ในการประชุมสภาคณาอาจารย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2516 เมื่อวานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์ ได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้ทำหนังสือเสนอแนะ ให้อธิการบดีสอบสวนข้อเท็จจริง และเปิดเผยอย่างเร่งด่วน เนื่องจากกระทบต่อภาพลักษณ์ของอาจารย์และมหาวิทยาลัย โดยให้สอบสวนใน 6 กรณี คือ1.อาจารย์ของหลักสูตรได้มีการร่วมกันปกปิดการปลอมแปลงเอกสารเบิกเงินซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่2.เหตุใดอาจารย์จึงไม่ให้นิสิตดำเนินการแจ้งความเพื่อเป็นการป้องกันนิสิต ซึ่งเป็นผลดีต่อนิสิตในภายหลังหากว่ามีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแต่กลับนำนิสิตไปไกล่เกลี่ย และบังคับข่มขืนใจให้นิสิตก้มกราบผู้กระผิดหรือไม่3.มีการใช้มือฟาดนิสิตหรือไม่ หากมี อาจารย์คนดังกล่าว ทำผิดจรรยาบรรณหรือไม่4.การเรียกนิสิตมาสอบสวนและระบวนการสอบสวน โดยคณะ ใช้อำนาจถูกต้องหรือไม่ให้ความเป็นธรรมกับนิสิตหรือไม่ และมีการละเมิดสิทธิหรือคุกคามนิสิตหรือไม่5.เหตุใดต้องมีการห้ามแชร์ข่าว และหารห้ามนิสิตแชร์ข่าว แต่ปล่อยให้นิสิตบางกลุ่มโพสต์ข้อความในเชิงโจมตีนิสิต เป็นการละเมิดของนิสิตหรือไม่ และเป็นการปฏิบัติสองมาตรฐานหรือไม่6.ให้มีกลไกในการคุ้มครองสิทธินิสิตคนดังกล่าว เนื่องจากกำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 ขณะที่ อาจารย์คู่กรณีเป็นอาหารที่ปรึกษาทำการพัฒนานิพนธ์ ประธานและกรรมการหลักสูตร และเป็นหัวหน้าภาควิชาที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาผลการเรียน อีกทั้งป้องกันไม่ให้อาจารย์ใช้อำนาจหน้าที่ละเมิดสิทธินิสิตคนดังกล่าว
image beaconimage beaconimage beacon