คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สั่งปิด "ชาร์ค ผับ" แหล่งมั่วสุมยาเสพติดขัดคำสั่ง คสช.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 พฤศจิกายนต์ 2560 นายทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ตัวแทนนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย ร้อยโท ธวัชชัย ศรีละ ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบเรียบร้อยที่2ประจำอำเภอเมืองฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง สมุทรปราการ ได้ร่วมนำเอกสารคำสั่งปิดสถานบันเทิง ชาร์ค ผับ ซึ่งตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ มาทำการปิดที่ประตูทางเข้าของของผับดังกล่าวหลังจากตรวจพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายมีการปล่อยละเลยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ มาใช้บริการ และตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย ของนักเที่ยว และถุงบรรจุยาไอซ์มากกว่า20ซอง ตกอยู่ตามพื้นภายในสถานบันเทิงดังกล่าว ซึ่งมีความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 1.เป็นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ มาตรา16 (5)พ.ร.บ. สถานบริการ2.เป็นผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปี ซึ่งมิได้ทำงานในสถานบริการ เข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ มาตรา16/1พ.ร.บ.สถานบริการ3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปี มาตรา29 (1)พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์4.ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช. ที่22/2558ข้อ4 (ปิด5ปี) (1)ยินยอมปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปี เข้ามาใช้บริการ (2)ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มียาเสพติดเข้าไปในสถานบริการ ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณาเห็นว่าจากพฤติการณ์สถานบริการใช้ชื่อภาษาไทยว่า ชาร์คผับ เป็นสถานที่มีการกระทำผิดกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานประกอบการ ชาร์คผับ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา5ปี ตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายน2560จนถึงวันที่17พฤศจิกายน2565โดยมีชายที่อ้างตัวว่าเป็นคนดูแลผับแห่งนี้มาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา และการปิดหมายคำสั่งปิดให้บริการสถานบันเทิงแห่งนี้
image beaconimage beaconimage beacon