คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สั่งเฝ้าน้ำล้นเขื่อนลำปะทาวเข้าตัวเมืองรอบสอง

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สั่งออกประกาศจังหวัดชัยภูมิแจ้งเตือนด่วนที่สุดจากทางจังหวัดให้เร่งช่วยกันติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำปะทาว ที่จะไหลผ่านเข้าตัวเมืองโซนเศรษฐกิจอีกระลอกเป็นรอบที่2 ไปยังผู้นำชุมชนในทุกพื้นที่ หลังจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดร่องมรสุมผ่านจังหวัดชัยภูมิ ทำให้เกิดฝนตกหนักมาต่อเนื่องตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมาบนเทือกเขาภูแลนคาทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนลำประทาวตอนบนมีน้ำปริมาณน้ำสูงกว่าทางระบายน้ำ (spillway )สูงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า50เซนติเมตรและเขื่อนลำประทาวตอนล่าง รวมมีความจุกว่า 66 ล้าน ลูกบาศเมตรเกินกว่าระดับเก็บกักสูงกว่า 150%และมีปริมาณน้ำสูงกว่าสันเขื่อนทางระบายน้ำ (spillway )70 เซนติเมตร เกินกว่าระดับน้ำในเขื่อนที่ตั้งไว้ไม่ควรสูงเกินกว่า 50 เซ็นติเมตรพร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ช่วยกันเร่งติดตามสถานการณ์น้ำที่จะล้นสันเขื่อนลงมาผ่านตัวเมืองและโซนเศรษฐกิจของจังหวัดชัยภูมิ คาดไม่เกิน 1-2 วันนี้ ให้ทุกฝ่ายช่วยกันเฝ้าระวังปริมาณน้ำตลอด 24 ชม.เพื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ
image beaconimage beaconimage beacon