คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สั่งแก้ทางเท้าหน้าโรงแรมดัง ปลูกต้นไม้เบียดบัง

ผอ.แขวงทางหลวงเชียงใหม่ แจงปัญหาปลูกต้นไม้เบียดบังทางเท้าหน้าโครงการ One nimman ล่าสุดแก้ไขเรียบร้อย ขยายทางเท้าให้กว้าง 1.20 เมตรจากกรณีที่มีประชาชนทักท้วงเรื่องการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ เบียดบังทางเท้าบริเวณถนนนิมมานเหมินท์์ หน้าโครงการ One nimman ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ล่าสุด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ชี้แจงว่าโครงการ One nimman ได้ขออนุญาตปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 13 ต้น ตามแนวถนนนิมมานเหมินท์์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และทางเท้าให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม ระยะทาง 100 เมตร ซึ่งทางแขวงการทางหลวงเชียงใหม่ได้เห็นความสำคัญที่เอกชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว จึงอนุญาตให้ดำเนินการได้ แต่อยู่บนเงื่อนไขที่ทางโครงการจะต้องมีการค้ำยันต้นไม้ให้มีความแข็งแรง และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทาง รวมทั้งต้องบำรุงรักษาต้นไม้อยู่ในสภาพสวยงามตลอดเวลาด้วยอย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวประมาณ 10 เมตร มีความกว้างเพียง 90 เซนติเมตร ทำให้ผู้ที่สัญจรทางเท้าไม่สะดวก จึงได้ให้ทางโครงการฯ แก้ไขทางเท้าให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นเป็น 1.20 เมตร โดยการขยับหลุมปลูกต้นไม้ให้เล็กลง ส่วนตัวค้ำยันต้นไม้ที่เบียดบังพื้นที่ทางเดินเท้าได้แก้ไขโดยให้ส่วนค้ำยันลงไปอยู่ในหลุมปลูกต้นไม้แทนสำหรับทางเท้าตลอดเส้นทางถนนนิมมานเหมินท์์ ทางแขวงการทางฯ ได้มีแผนปรับปรุง และขอคืนพื้นที่เนื่องจากในปัจจุบันพบการรุกล้ำใช้ประโยชน์ทางเท้าผิดวัตถุประสงค์เกือบตลอดเส้นทาง จากการตรวจสอบต้องมีการปรับปรุงทางเท้าใหม่ โยเฉพาะป้ายโฆษณาที่กีดขวางทางเท้าได้เริ่มมีการรื้อถอนออกไปบ้างแล้ว เหลือเพียง 1 รายที่ยังติดสัญญาอยู่กับทางเทศบาลอีกประมาณ 6 เดือน นอกจากนี้แขวงการทางได้เตรียมแผนปรับปรุงท่อระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคลงใต้ดินทั้งหมดในปี2562
image beaconimage beaconimage beacon