คุณกำลังใช้เบราว์เซอร์รุ่นเก่า โปรดใช้ รุ่นที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อรับประสบการณ์ MSN ที่ดีที่สุด

สั่ง "รัฐวิสาหกิจ" พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

รองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยพบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 60อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อนาคตต้องการให้พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตตามไปด้วย ซึ่งรัฐวิสาหกิจต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งสถาบันศึกษา หรือ ศูนย์ฝึกบุคลากรในท้องถิ่นป้อนแรงงานฝีมือสู่ตลาดการผลิตมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการผลิตของประเทศโดยรวม โดยรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งสถาบันการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐต่อไปรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ บอกว่า การเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ โดยพบว่ามีการเบิกจ่ายงบประมาณปี 60อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อนาคตต้องการให้พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่นเติบโตตามไปด้วย ซึ่งรัฐวิสาหกิจต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งสถาบันศึกษา หรือ ศูนย์ฝึกบุคลากรในท้องถิ่นป้อนแรงงานฝีมือสู่ตลาดการผลิตมากขึ้น ส่งผลดีต่อภาคการผลิตของประเทศโดยรวม โดยรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งสถาบันการศึกษาจะได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐต่อไป
image beaconimage beaconimage beacon